animals par jado, namardi ka ilaj, sokhay ki bemari